studio-ai-logo

STUDIO AI werkt met ambitie en betrokkenheid aan uiteenlopende projecten. In nauwe samenwerking met opdrachtgever, adviseurs, overheden en uitvoerenden streven wij met grote inzet naar maximale kwaliteit.

STUDIO AI is het bureau van Dirk Zuiderveld en werkt zowel met professionele als particuliere opdrachtgevers.
Onze projecten bestaan uit de verbouwing, uitbreiding en nieuwbouw van onder andere poppodia, theaters, woningen, kantoren en horecagelegenheden.

STUDIO AI werkt graag in een complex krachtenveld van opdrachtgever, situatie, programma, budget en regelgeving. Het is steeds opnieuw een uitdaging om op basis van onze kennis en inventiviteit binnen deze complexe processen oplossingen en ideeën te genereren die de basis kunnen vormen voor een eigen en succesvol project.

STUDIO AI wil architectuur maken die op een intelligente en productieve manier met zijn complete context omgaat en daardoor een duidelijke eigenheid bezit.
De vingerafdruk symboliseert deze dualiteit, resultaat van complexe interne en externe factoren, maar ook bij uitstek de expressie van identiteit.

Dirk Zuiderveld

https://studio-ai.nl/studio/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon.png
studio-ai-logo

Tuinstraat 238
1015 PK  Amsterdam

020-6221589

info@STUDIO AI.nl

studio-ai-logo

copyright STUDIO AI / kleurpunt.nl