NoLIMIT | voorstellen voor verbouwing in Amsterdam

NoLimit is een cultureel centrum en podium in Amsterdam Zuidoost.
STUDIO AI werd in 2010 gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke architectonische verbeteringen.

In dit onderzoek is gekeken naar het vergroten van het maximaal aantal bezoekers en het intensiveren van het ruimtegebruik. Daarnaast is aandacht besteed aan de routing, artiestenvoorzieningen, geluidsisolatie en akoestiek van de twee grote zalen.
Verder zijn er een aantal voorstellen gedaan om de toegankelijkheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gebouw te versterken.