Voor de economische levensduur van hedendaagse nieuwbouwprojecten wordt vaak een periode van 30 tot 50 jaar gehanteerd. Op basis van de huidige omvang van de nieuwbouwproductie zal het echter een aantal eeuwen duren voor de gehele bestaande voorraad vervangen is. Elk willekeurig gebouw, oud of nieuw, loopt een grote kans om, vroeger of later, als hergebruik project een tweede leven te beginnen.
                       
De open houding van STUDIO AI in het ontwerpproces, waarbij het eindresultaat niet van te voren vast staat, is productief gebleken bij het realiseren van hergebruik projecten.
Deze projecten kenmerken zich, meer dan nieuwbouw projecten, door een dynamisch ontwerpproces waarbij ontwikkelde modellen om technische, programmatische of financiële redenen steeds aangepast, of zelfs vervangen, moeten worden. Door deze cyclische ontwikkeling ontstaan nieuwe inzichten die het ontwerp op een hoger niveau kunnen tillen.

De combinatie van deze open benadering met affiniteit met complexe ontwerpopgaven heeft tot een aantal interessante hergebruikprojecten van STUDIO AI geleid. Deze projecten worden gekenmerkt door een projectspecifieke aanpak en zijn gerealiseerd binnen een complexe programmatische en financiële context. De ontwerpoplossingen kenmerken zich door onorthodoxe toepassingen van architectonische middelen in wisselwerking met de architectonische identiteit van het bestaande gebouw. Een aantal projecten is binnen het bestaande volume opgelost, bij andere is het volume aangepast en is de architectonische verschijningsvorm gewijzigd.