Voor STUDIO AI vormt de context, in de breedste zin van het woord, het uitgangspunt voor architectuur. De locatie heeft daarin een centrale rol, waarbij zowel de stedelijke context als de feitelijke plek van groot belang is. Architectuur is onderdeel van de stad maar ook, in letterlijke zin, plaatsbepalend.
De vorm van een project ontwikkelt zich niet alleen vanuit de locatie, het programma of een conceptueel uitgangspunt maar vanuit de wisselwerking tussen al deze factoren waardoor het gebouw zich op een relevante manier verankert op de locatie.

Elk ontwerpproces wordt, mede, bepaald door de invloed van de verschillende betrokken partijen: opdrachtgever, adviseurs, overheid en uitvoerenden.
Wij werken niet vanuit een eenduidig, en daardoor beperkend, concept maar een meer open houding waarbij het eindresultaat niet van te voren vast staat. Door het ontwerpproces op deze wijze te benaderen is het mogelijk nieuwe inzichten en ontwikkelingen een plaats te geven en het ontwerp zo op een hoger niveau te tillen.
Wij zien de rol van de architect als iemand die zich verbindt met het ontstaansproces van een gebouw en zo, van binnenuit, zijn specifieke bijdrage hieraan levert.

STUDIO AI combineert de architectonische praktijk met onderzoek. Roberto Cavallo is in 2008 gepromoveerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. STUDIO AI doet ontwerpgericht onderzoek in de vorm van installaties, workshops en fotografie en publiceert op regelmatige basis over diverse onderwerpen.