R. Cavallo, Het Oostelijk Havengebied van Amsterdam en het spoorwegtracé: architectonische interventies met oog op stedelijke continuïteit, OverHolland 3, SUN uitgeverij Amsterdam, 2006.