HOLENDRECHTSCHOOL
uitbreiding en verbouwing te Amsterdam i.s.m. HenNK

Het 'Holendrechtcomplex' bestaat uit een buurtcentrum en drie scholen, die kampten met een huisvestings- en herkenbaarheidsprobleem.
Een integraal onderzoek naar situatie en knelpunten leidde tot een relatief eenvoudige oplossing voor de individuele problemen.
Intern vond er een ingrijpende herverdeling van ruimten plaats, waardoor er een betere en heldere structuur ontstond. Bovendien werd het ruimtetekort beperkt tot één school; de 'Holendrechtschool'.
Er was een uitbreiding van 6 lokalen met nevenfuncties nodig. Aangezien het speelplein beslist niet aan ruimte mocht inboeten, werd ervoor gekozen de lokalen bovenop de bestaande school te situeren. Het nieuwe deel wordt ontsloten door een hoge centrale hal, die nieuw en oud verbindt. Deze hal biedt ruimte aan vieringen en bijeenkomsten en vormt het 'hart' van de school.

Vormgeving en situering van de uitbreiding verschaffen de school verder de gewenste herkenbaarheid.
projecten
hergebruik
Holendrechtschool

Holendrechtschool, Amsterdam