GRAND HOTEL KAREL V
*****

verbouwing, functie aanpassing en interieur te Utrecht

Het oudste deel van dit voormalig kloostercomplex dateert uit de 14e eeuw. In de loop der tijd werd er bijgebouwd en heeft het uiteindelijk de bestemming gekregen van hotel en conferentiecentrum met restaurant, bar en brasseriën.
Al snel was duidelijk welke functies waar ondergebracht zouden worden.
De moeilijkheid school erin dat het hier belangrijk historisch erfgoed betrof. Ingrepen moesten worden beperkt en de gebouwen gerespecteerd. De nieuwe bestemming stelde echter hoge eisen aan bouwkundige en installatietechnische voorzieningen die makkelijk het beeld zouden gaan beheersen.

Aangezien functies, stijlperiodes en mate van historisch belang in het complex door elkaar liepen, is er in het interieur een tweedeling gemaakt. Functies als eten en slapen zijn in een historische context geplaatst en vloeien samen met het gebouwde. Het zakelijke vraagt om meer dynamiek en heeft een moderner karakter gekregen, waarbij niet naar contrast gezocht is, maar naar waar oud en nieuw elkaar respecteren en de ruimte geven.
projecten
hergebruik
Grand Hotel Karel V

Grand Hotel Karel V, Utrecht